Facebook opracował połączenie bezprzewodowe

Firma Facebook stworzyła urządzenie bezprzewodowego połączenia. Platforma OpenCellar będzie w stanie stworzyć dostęp do internetu w dowolnym miejscu na świecie. Facebook planuje tworzyć i rozwijać wspólnotę technologii sieciowych, która w przyszłości ulepszy platformę OpenCellar. Nowe bezprzewodowe urządzenie internetowe firmy Facebook spowodowało gwałtowny wzrost akcji oraz zainteresowanie wśród konkurentów w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej.

Po publikacji wiadomości wartość akcji Facebook wzrosła o 3,4% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.