Facebook osiągnął kolejny rekord

Facebook informował o kolejnym rekordzie. Po raz pierwszy w historii cena akcji tej firmy przekroczyła poziom 100 $. Ogólnie od 2012 roku cena akcji wzrosła o 475%. W lipcu tego roku Facebook był blisko rekordowego poziomu 100 $, ale udało się go pokonać dopiero teraz.

Według najnowszych danych, akcje największej na świecie sieci społecznościowej wzrosły o 2,52 punktu, czyli o 2,53%, i są notowane powyżej $ 102 za 1 akcję. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.