Facebook otworzy dostęp do WhatsApp

Firma Facebook, która w 2014 r. kupiła WhatsApp poinformowała o możliwościach wykorzystania usługi w biznesie. W 2016 roku Fecebook odwołał usługę Messenger dla dużych firm, co spowodowało, że firma straciła główny zysk. Teraz firma zdecydowała się wznowić działalność i oferować WhatsApp. Ta usługa będzie płatna. Usługa jest popularna między firmami, które wykorzystuje ją do generowania dochodów z produkcji. Nowe umowy będą miały pozytywny wpływ na wartość akcji Facebook.

Od początku roku wartość akcji Facebook wzrosła o 16,7% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji