Facebook planuje produkować własne seriale

Firma Facebook zdecydowała się na nowy poziom i planuje rozwijać swoją własną aplikację wideo dla telewizji podobną do Apple TV. Facebook planuje produkować własne programy telewizyjne i seriale. Obecnie spółka prowadzi rozmowy z wytwórniami filmowymi. Nowa aplikacja będzie również platformą reklamy i dodatkowym źródłem dochodu dla Facebook. W przyszłości Facebook wywoła ogromną konkurencję dla Netflix i Amazon.

Od początku lutego wartość akcji Facebook wzrosła o 2,7% i w dalszym ciągu wzrasta. Jest to wspaniały trend wzrostowy, który inwestorzy mogą wykorzystać do przeprowadzenia prognozy. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji