Facebook stworzy nową aplikację

Portal społecznościowy Facebook planuje stworzyć nową aplikację dla urządzeń mobilnych. Użytkownicy za pomocą tej aplikacji będą mogli subskrybować kanały informacyjne oraz odbierać krótkie wiadomości informacyjne. Ponadto dodatkowo przy każdej wiadomości będzie krótka reklama do 100 znaków.

Po tej wiadomości akcje Facebook wzrosły o 0,99 punktu czyli o 1,06%. Spodziewamy się, że w przyszłości tendencja wzrostowa utrzyma się. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.