Facebook zwiększył liczbę użytkowników

Portal społecznościowy Facebook opublikował informację o swojej popularności w krajach Afryki. Od września ubiegłego roku do czerwca 2015 roku liczba użytkowników w Afryce wzrosła z 100 mln do 120 mln. W czerwcu było otwarte pierwsze biuro firmy w Johannesburgu, RPA. Przypominamy, że w końcu sierpnia portal społecznościowy Facebook poinformował o rekordowej liczbie wizytów: w ciągu jednego dnia ze strony korzystały około 1 mld osób.

Ze względu na wzrastającą popularność portalu, akcje Facebook wzrosły o 1,54 punktu czyli o 1,70%. Spodziewa się, że w najbliższej przyszłości taki trend się utrzyma. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.