Firma Alibaba podwoiła zyski

Jedna z największych chińskich firm w dziedzinie handlu online Alibaba w porównaniu do 2014 roku zwiększyła zyski o 59%. W tym kwartale przychody z użytkowników telefonów komórkowych przekroczyły wysokość przychodów z użytkowników komputerów. W tym momencie liczba użytkowników rośnie dwa razy szybciej niż w ubiegłym roku. Wiadomość ta miała pozytywny wpływ na wartość akcji Alibaba.

Cena akcji Alibaba wzrosła o 6,6%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.