Firma Alibaba potroiła swoje zyski

Jedna z największych chińskich firm w dziedzinie handlu online Alibaba osiągnęła rekordowe wyniki za 4 kwartał 2015 roku. Zysk netto spółki wzrósł o 85%. Kwartalne przychody wzrosły o 39% i osiągnęły poziomu $3,75 mld. Szczególnie imponujący jest fakt, że w porównaniu z 2014 roku zysk netto firmy wzrósł o 193%. Ponadto liczba aktywnych użytkowników wzrosła o 21%.

Wartość akcji Alibaba wzrosła o 3,97% i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj