Firma Alibaba przedstawi nowy samochód

Jedna z największych chińskich firm w dziedzinie handlu online Alibaba udostępniła możliwość zamówienia swojego pierwszego samochodu Car’OSRX5. Samochód był produkowany, współpracując z chińską firmą inżynierską i jest wyposażony w specjalny system operacyjny, który współdziała z usługami internetowymi dla szybkiego zakupu. Sprzedaż RX5 rozpocznie się w sierpniu tego roku. Wprowadzenie na rynek samochodu od Alibaba przyczyni się do wzrostu akcji tej spółki oraz stworzy konkurencję na rynku motoryzacyjnym.

Wartość akcji Alibaba już wzrosły o 1,7%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.