Firma Alibaba została sponsorem Igrzysk Olimpijskich

Firma Alibaba została sponsorem Igrzysk Olimpijskich. Spółka zawarła umowę z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i dołączy do grona głównych sponsorów, takich jak Panasonic, Coca-Cola i Visa. Alibaba dostarczy sprzęt do gier i weźmie udział w popularyzacji telewizji cyfrowej. Alibaba zainwestuje około 600 mln $ i umowa będzie trwać do 2028 roku.

Od początku miesiąca wartość akcji Alibaba wzrosła o 7,8% i nadal wzrasta. Jest to trend wzrostowy, który można wykorzystać dla otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji