Firma Amazon zerwała kontrakt

 

Firma Amazon zerwała kontrakt na zakup platformy transakcyjnej Souq.com. Souq.com - usługa, która łączy w sobie możliwości Amazon oraz Ebay i jest najbardziej popularną platformą handlową na Bliskim Wschodzie. Umowa została zerwana ze względu na to, że stronom nie udało się uzgodnić ceny. Zakup Souq.com mógł otworzyć nowe perspektywy dla firmy Amazon i mieć pozytywny wpływ na rozwój firmy. Z kolei Souq.com nadal szuka potencjalnych nabywców.

W ciągu ostatniego tygodnia wartość akcji Amazon spadła o 1,6% i w dalszym ciągu spada. Jest to wspaniała okazja dla otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji