Firma Apple jest wiodącym producentem telefonów

Firma Apple zyskuje światową przewagę w produkcji smartfonów. Po badaniach, które zostały wykonane przez analityków, zostały opublikowane dane, że produkcja firmy Apple używana jest przez większość ludzi, w ubiegłym roku liczba ta wynosiła 65% użytkowników na całym świecie. Zgodnie z wynikami trzeciego kwartału, sprzedaż firmy Apple bardzo wzrosła, nie wyklucza się, że po jakimś czasie liczba użytkowników produkcji Apple może osiągnąć 91%. Pomimo szybkiego rozwoju, Apple pojawiają się silni konkurenci.

Od połowy listopada, wartość akcji Apple wzrosły o 5,7% i w dalszym ciągu wzrasta. Jest to wspaniała okazja dla otwarcia zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj