Firma Apple odnotowała wzrost przychodów

Firma Apple opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku. Wyniki przekroczyły oczekiwania analityków, przychody Apple wyniosły 78,4 mln dolarów, a sprzedaż wzrosła o 3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Przez ostatnie trzy kwartały zyski firmy były mniejsze, niż oczekiwano, ale teraz Apple udało się wznowić wzrost przychodów. Jednak do wzrostu przychodów przyczynili się nie nowe produkty Apple, a mianowicie usługi - App Store, iTunes, Apple Music, iCloud i inne.

Od zeszłego tygodnia wartość akcji Apple wzrosła o 1,13%. Oczekiwane są dalsze wzrosty. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji