Firma Apple opracowała urządzenie dla diabetyków

Apple planuje opracować urządzenie do pomocy w leczeniu cukrzycy. W tym momencie inżynierowie Apple pracują nad urządzeniem, które może zdalnie określać poziom cukru we krwi. Prezentacja nowego produktu planowana jest w dalekiej przyszłości , ale eksperci uważają, że po ustanowieniu czujnika, nowa funkcja może uzupełniać zegar Apple Watch. Nowy produkt pomoże ludziom zmierzyć swój poziom cukru we krwi, aby uniknąć nieprzyjemnej procedury nakłuwania skóry.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy wartość akcji Apple wzrosła o 8,8% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji