Firma Apple pracuje nad wydaniem samochodu bezzałogowego

Apple pracuje nad wydaniem swojego pierwszego samochodu bezzałogowego. Firma planuje rozpocząć pracę w branży motoryzacyjnej samodzielnie, bez współpracy z innymi firmami motoryzacyjnymi. Samochód CarPlay zostanie sprzedany dla różnych marek samochodów i będzie gotowy w 2020 roku. Nie wyklucza się, że nad produkcją samochodu pracują eksperci z największych firm motoryzacyjnych na świecie. Wiadomość ta miała pozytywny wpływ na wartość akcji Apple.

Cena akcji Apple wzrosła o 1,9%. Inwestycje w to aktywo jest dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.