Firma Apple wyda swój samochód

Firma Apple kontynuuje pracę nad własnym bezzałogowym samochodem. Wcześniej mówiło się, że firma zamierza zamrozić projekt, ale teraz okazało się, że Apple w dalszym ciągu inwestuje w badania bezzałogowych samochodów. Przedstawiciele Apple nie mówią o planach spółki, jednak dyrektor rozwoju produktów Apple powiedział, że firma naprawdę inwestuje w badania automatyzacji maszyn. Wiadomość ma pozytywny wpływ na wartość akcji firmy.

Od początku jesieni wartość akcji Apple wzrosła o 5,6% i w dalszym ciągu wzrasta. Jest to wspaniała okazja, aby zarobić. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj