Firma Apple zabezpieczy kierowców

Firma Apple troszczy się o bezpieczeństwie użytkowników podczas jazdy i rozpoczęła pracę nad rozwojem inteligentnych zegarków z dodatkową funkcją. Często przyczyną wypadków drogowych jest nadmierne korzystanie telefonów. Otrzymywane powiadomienia rozpraszają uwagę kierowcy, zmniejszając tym samym koncentrację na drodze. Firma Apple rozpoczęła pracę nad rozwijaniem inteligentnych zegarków, które będą blokować wszystkie powiadomienia w czasie podróży. Na wyświetlaczu zegarka będzie dostępna tylko godzina.

Od połowy marca wartość akcji Apple wzrosła o 1,1% i oczekiwane są dalsze wzrosty. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji