Firma Apple zintegruje rzeczywistość rozszerzoną

Firma Apple planuje wprowadzić rzeczywistość rozszerzoną w iPhone. CEO firmy Tim Cook przedstawił tę wiadomość i powiedział, że rzeczywistość rozszerzona będzie miała więcej sukcesu niż wirtualna, ponieważ wielu użytkowników boją się nurkować w wirtualną rzeczywistość. Dla iPhona zostanie opracowane specjalne urządzenie do zintegrowania rzeczywistości rozszerzonej.

Od początku lutego wartość akcji Apple wzrosła o 8,9% i w dalszym ciągu wzrasta. Jest to trend wzrostowy, który można wykorzystać do otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji