Firma BlackBerry rozpocznie produkcję sprzętu

Firma telekomunikacyjna BlackBerry poinformowała, że ma zamiar wydać nowy model telefonu z własnym oprogramowaniem. Obecnie firma zawarła umowę licencyjną na produkcję nowych produktów, które będą obejmować urządzenia medyczne, terminale płatnicze, sprzęty gospodarstwa domowego oraz inne gadżety elektroniczne. Jeszcze nie wiadomo, kiedy nowe produkty będą przedstawione jednak nowy telefon BlackBerry KEYon trafi do sprzedaży w maju tego roku.

Od końca ubiegłego tygodnia wartość akcji BlackBerry wzrosła o 10,8% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji