Firma eBay wykazała dobre wyniki finansowe

Firma eBay w czwartym kwartale  odnotowała wzrost przychodów o 3,1 %. Przyczyną jest okres wakacji i świąt. Spółka poinformowała, że łączna wartość wszystkich towarów sprzedawanych na stronie wzrosła o 2,2% do $ 22,34 mld USD. Wartym podkreślenia jest fakt, że eBay zmodernizował swoją platformę, aby optymalizować wydajność witryny i zapewnić łatwość obsługi w celu przyciągnięcia jeszcze więcej klientów. Według prognozy w 2017 roku przychody wzrosną do $ 9,5 mld USD (w porównaniu ze średnią szacunków analityków z $ 9,6 mld USD). Warto również pamiętać, że wyniki wykazały dobrą dynamikę ze względu na wahania na rynku walutowym, dzięki czemu konsumenci kupują więcej towarów.

Jest to wspaniały trend wzrostowy, który można wykorzystać dla otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji