Firma ExxonMobil zamierza zwiększyć produkcję ropy naftowej

Amerykański koncern naftowy ExxonMobil w ciągu najbliższych kilku lat zamierza zwiększyć produkcję ropy naftowej o 20%. Firma planuje również zainwestować ponad 20 mld dolarów na poszukiwania ropy naftowej i uruchomienie pięciu nowych projektów. ExxonMobil ma zamiar stworzyć większą konkurencję, poprzez zwiększenie wydobycia o 340 tysięcy baryłek dziennie. Do końca 2017 roku planowane jest otwarcie kilku projektów w części wschodniej Rosji i Kanadzie.

Od początku marca wartość akcji ExxonMobil wzrosła o 2,5% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji