Firma Gazprom poniosła straty

Rosyjska firma Gazprom przeżywa trudne czasy. Przychody firmy za drugi kwartał znajdują się na najniższym poziomie w ciągu ostatnich 12 lat. W tym roku przychody spółki wyniosły 21,4 mld dolarów, czyli dwa razy mniej niż w 2014 roku oraz o jedną trzecią mniej niż w ubiegłym roku. Spadek dochodów Gazpromu jest wynikiem spadku cen gazu. Ceny gazu w kontraktach Gazprom zależą od cen ropy naftowej, system ten funkcjonuje od 1970 roku od czasów radzieckich.

Od początku tego tygodnia wartość akcji Gazprom spadła o 3,9% i w dalszym ciągu porusza się w negatywnym trendzie. Jest to dobry wskaźnik dla zawierania zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 9:15 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji