Firma Google przedstawiła nową usługę

Firma Google uruchomiła nową usługę o nazwie „Moja aktywność”. Nowa aplikacja daje użytkownikom wszystkie informacje na temat ich historii wyszukiwania i aktywności przez dłuższy czas. Ponadto Google ma ustawienia prywatności dla tych, którzy nie chcą dzielić się swoimi danymi. Istnieje również informacja o tym, że popularna gra Super Mario Run wkrótce będzie dostępna na systemie operacyjnym Android.

Od początku roku wartość akcji Google wzrosła o 1,8%. Jest to wspaniała możliwość, aby otworzyć zyskowne transakcje. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji