Firma Google stworzyła serwis dla YouTube

Filmy w YouTube można będzie oglądać bez internetu. Google stworzył nową aplikację o nazwie YouTube Go, zwłaszcza dla tych regionów, w których występują problemy z połączeniem internetowym. Nowa aplikacja umożliwia oglądanie i pobieranie plików wideo, a także wysyłanie za pośrednictwem funkcji Bluetooth. Obecnie YouTube Go jest dostępny w systemie Android, ale w najbliższej przyszłości twórcy obiecują wydać wersje dla innych systemów operacyjnych.

Od początku lutego wartość akcji Google (Alphabet) wzrosła o 2.1% i w dalszym ciągu wzrasta. Jest to trend wzrostowy, który można wykorzystać dla prognozowania. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji