Firma Google wydała grę online

Firma Google wydała grę online «Quick Draw», która przyczyni się do poprawy sieci neuronowej, która ma zdolność do rozróżniania podstawowych obiektów na rysunkach. Gra szybko zyskała popularność i przy pomocy rysunków użytkowników są ulepszane algorytmy rozpoznawania obiektów. Gra polega na tym, że użytkownik w ciągu 20 sekund powinien narysować przedmiot , a sieć neuronowa powinna go rozpoznać. Gra "Quick Draw" jest jednym z nowych projektów Google, które zostały wydane w ciągu ostatnich kilku dni.

W ciągu ostatnich kilku dni, wartość akcji Google (Alphabet) wzrosła o 6,9%. Jest to trend wzrostowy, który inwestorzy mogą wykorzystać do otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj