Firma IBM rozpoczęła masowe zwolnienia

Amerykańska firma IBM ogłosiła, że zamierza zwolnić do 3 tys. pracowników w swojej siedzibie w Niemczech, co stanowi około 18% wszystkich miejsc pracy w firmie. Powodem takich rygorystycznych środków został długotrwały spadek zysków spowodowany spadkiem sprzedaży sprzętu. W trzecim kwartale tego roku sprzedaży spadły już o 14%. Taka masowa likwidacja miejsc pracy może również prowadzić do zmniejszenia ilości reszty pracowników IBM, z powodu dalszego pogorszenia wskaźników ekonomicznych firmy.

Wiadomość natychmiast odzwierciedliła się na akcjach IBM, których wartość spadła o 0,43%. Biorąc pod uwagę ogólną negatywną sytuację, inwestorzy będą mieli świetną okazję, aby zarobić na dalszym spadku akcji tej spółki. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.