Firma IBM zawarła umowę o współpracy

Amerykańska firma komputerowa IBM zawarła umowę z firmą MedyMatch, specjalizującą się w opracowywaniu oprogramowania w dziedzinie medycyny. Cena współpracy nie jest znana, ale IBM planuje wykorzystać platformę IBM Watson w celu poprawy pracy oddziału reanimacyjnego i zapewnienia pacjentom szybkiej opieki medycznej. Współpraca dwóch firm pozytywnie wpłynie na wartość akcji IBM.

Od początku stycznia wartość akcji IBM wzrosła o 5% i w dalszym ciągu wzrasta. Jest to wspaniała okazja, aby dokonać zyskowne transakcje. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji