Firma Metro straciła 17% zysków

Na podstawie wyników finansowych za 1 kwartał, zysk netto jednej z największych sieci handlowych w Europie spadł o 17%. Strata ta była spowodowana zmianą kursów walut, a mianowicie, rubla rosyjskiego, co doprowadziło do spadku wielkości sprzedaży spółki o 1,3%. Jednak Metro AG zauważa, że pomimo kryzysu rosyjskiego, w ciągu ostatniego roku, firma zdołała otworzyć kolejnych 87 sklepów.

Negatywne wiadomości miały w pływ na wartość akcji Metro, która już spadła o 0,7% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji