Firma Microsoft opublikowała sprawozdanie finansowe

Firma Microsoft opublikowała wyniki finansowe. Opublikowane dane były pozytywne, firma uzyskała 20,45 milionów dolarów dochodu. Dane były lepsze, niż oczekiwano i są to najlepsze wyniki od 1999 roku. Główna część dochodu została uzyskana z rozwoju nowych produktów firmy Microsoft. Większość z nich są to produkty handlowe. Jedyny dział firmy, który niezbyt aktywnie przynosi zyski, jest to dział rozwoju konsol do gier Xbox. Ze względu na niewysokie wskaźniki dotyczące sprzedaży konsol do gier firma Microsoft nie może pochwalić się sukcesem we wszystkich sektorach. Opublikowane wyniki finansowe miały pozytywny wpływ na wartość akcji firmy.

W ciągu dnia wartość akcji Microsoft wzrosła o 4,8%. Jest to doskonały wskaźnik długoterminowego wzrostu. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji