Firma Microsoft wydała bezpłatną aktualizację

Firma Microsoft wydała bezpłatną aktualizację dla użytkowników systemu operacyjnego Windows 10. Rozwój ulepszenia systemu operacyjnego przeprowadzono w grudniu, ale dla użytkowników aktualizacje są dostępne tylko od tego tygodnia. Windows 10 Anniversary Update jest uzupełniony nowymi funkcjami: zaktualizowany interfejs i głos asystenta Catana, który jest w stanie odpowiedzieć na pytania użytkowników. Wiadomość ta miała pozytywny wpływ na cenę akcji Microsoft.

W ciągu ostatniego tygodnia wartość akcji firmy Microsoft wzrosła o 14,4%. Inwestycje w to aktywo jest dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.