Firma Microsoft zwiększa kwotę dywidend

Amerykańska firma Microsoft poinformowała o wzroście wypłat dywidend. Zostaną one zwiększone o $0,36 na akcję. W porównaniu z poprzednim kwartałem wzrost dywidend wynosi 16,1%. Pragniemy przypomnieć, że dwa tygodnie wcześniej, największy na świecie producent oprogramowania, ogłosił, że jego najnowszy system operacyjny Windows 10 aktywnie wykorzystuje już więcej niż 75 milionów ludzi. Firma Microsoft prognozuje dalszy wzrost liczby użytkowników, a tym samym poprawę wyników finansowych.

Ze względu na dobre wyniki akcje Microsoft wzrosły o 0,94 czyli o 2,18%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.