Firma Netflix przekroczyła swoje oczekiwania

 

Firma Netflix opublikowała swoje sprawozdanie finansowe. Opublikowane dane okazały się o wiele lepsze niż poprzednie, co spowodowało wzrost akcji tej spółki. Przyczyną pozytywnych danych jest wzrost liczby nowych klientów. Liczba klientów od stycznia do września wzrosła o 12 mln osób, z nich - 3,2 mln to użytkownicy poza granicami USA. Zysk netto za kwartał wyniósł 51,51 mln dolarów.

W ciągu dnia wartość akcji Netflix wzrosła o 19%. Jest to wyraźny trend i możliwe są dalsze wzrosty. Inwestorzy mają okazję wykorzystać wzrost akcji do otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji