Firma Netflix ulepszyła system Windows 10

Amerykańska firma Netflix ulepszyła zestaw funkcji dla systemu operacyjnego Windows 10. Od teraz użytkownicy będą mogli oglądać ulubione programy telewizyjne w trybie offline, tak samo jak użytkownicy Android i IOS. Ta funkcja jest obecnie dostępna we wszystkich regionach świata, jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić - jest aktualizacja aplikacji. Nowa funkcja systemu operacyjnego Windows 10 będzie miała pozytywny wpływ na akcje Netflix i Microsoft.

Od początku marca wartość akcji Netflix wzrosła o 3,2%, akcje Microsoft o 2,5% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji