Firma Samsung wstrzymuje produkcję Galaxy Note 7

Firma Samsung wstrzymuje produkcję wybuchających smartfonów Galaxy Note 7. W połowie sierpnia wyprodukowano 2,5 mln smartfonów, a następnie zdarzały się wypadki, gdy podczas ładowania telefony zapalały się lub wybuchały. Przyczyną wybuchów była przegrzana bateria, która nie mogła poradzić sobie z obciążeniem. Odnotowano przypadki wybuchów w rękach, kieszeniach, a także w domach i samochodach użytkowników. Po krótkiej przerwie w październiku Samsung znowu zaczął produkować niebezpieczną model smartfonu. Ze względu na to, że przypadki wybuchów akumulatorów wciąż powtarzały się produkcja Galaxy Note 7 została zatrzymana.

Od połowy września wartość akcji Samsung spadła o 2,8%. Jest to wyraźny trend, który można wykorzystać, aby otworzyć zyskowne transakcje. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 9:15 do 16:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji