Firma Twitter nie wyda własną aplikację Messenger

Firma Twitter nadal ponosi straty. Po nieudanej próbie sprzedaży akcji, poinformowano, że Twitter rozwija własną aplikację Messenger. Informacja została potwierdzona, ale firma zatrzymała projekt, zanim aplikacja dotarła do użytkowników. Powody zatrzymania projektu nie są znane. Twitter nadal ponosi straty.

Od początku października wartość akcji Twitter spadła o 25% i nadal spada. Jest to wspaniały trend, który można wykorzystać do otwierana zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj