Firma Yahoo poinformowała o stratach i redukcji miejsc pracy

Jeden z największych portali internetowych Yahoo ze względu na nową strategię rozwoju planuje zwolnić 15% pracowników oraz zamknięcie pięciu biur.

Strata netto za kwartał wyniosła $4,43 mld. Oczekuje się, że pod koniec roku w firmie będzie pracować o 42% mniej pracowników niż w 2012 r. Według szacunków kierownictwa firmy środki te pomogą zmniejszyć koszty o ok. $ 400 milionów rocznie.

Wiadomość ta miała negatywny wpływ na akcje Yahoo. Wartość akcji tej spółki spadła o 1,45%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji