Firma Yandex będzie zawierała korzystną współpracę

Yandex wraz z rosyjskim koncernem motoryzacyjnym AutoVAZ rozpocznie rozwój systemów multimedialnych. Umowa zostanie podpisana do końca 2017 roku. Firma "Yandeks" chce dostosować niektóre usługi, takie jak nawigacja, mapy i Yandex. Traffic Jam. Istnieje również możliwość, że Yandex będzie wykorzystywać niektóre z technologii głosowych. Współpraca będzie miała pozytywny wpływ na rozwój firmy Yandex.

Od początku marca wartość akcji Yandex wzrosła o 2% i w dalszym ciągu wzrasta. Jest to wspaniała możliwość dla inwestorów, aby dokonać poprawnej prognozy. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji