Firmie Petrobras zostały zwrócone pieniądze

Brazylijski koncern naftowy Petrobras przeżywa trudne czasy ze względu na sprawy sądowe dot. oszustw finansowych. Kilka dni temu, w toku dochodzenia, firma uzyskała 60 mln $. Wszystkie fundusze otrzymane od polityków i biznesmenów, którzy brali udział w wypadku i zgodzili się współpracować w dochodzeniu. Dochodzenie trwa od 2014 roku, podczas którego aresztowano ponad 100 osób. Wiadomość miała pozytywny wpływ na wartość akcji spółki.

W ciągu ostatnich kilku dni wartość akcji Petrobras wzrosła o 8,1%. Jest to trend wzrostowy, który inwestorzy mogą wykorzystać do otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj