Firmie Yahoo grozi rozprawa sądowa

Jeden z największych portali internetowych w USA otrzymał pozew zbiorowy od swoich użytkowników. Powodem takiego działania było przekazanie wielkiej ilości wiadomości powitalnych za pomocą aplikacji Yahoo Messenger, które były potraktowane jako bezprawna reklama usług Yahoo. W przypadku jeśli firma będzie uznana za winną, będzie musiała zapłacić wysoką grzywnę. Liczba wnioskodawców może osiągnąć 500 tys. osób, a Yahoo będzie musiała zapłacić karę za każdą wysłaną wiadomość.

Wiadomość ta miała negatywny wpływ na akcje Yahoo, których wartość spadła o 5,59%. Inwestorzy mają możliwość zarobić na dalszym spadku tego aktywa. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.