Gazprom może ponieść duże straty

Z powodu powikłań w realizacji międzynarodowych projektów Gazprom może ponieść poważne straty. Takie projekty jak Nord Stream-2 i Turkish Stream-2 dalej pozostają pod znakiem zapytania z powodu zastrzeżeń Komisji Europejskiej związanych z obawą wzmocnienia się zależności energetycznej od Rosji, jak również bieżącego rosyjsko-tureckiego napięcia w stosunkach politycznych. Ponadto znacząca umowa z Chinami w wysokości $ 400 mld może być zmniejszona 4-ro krotnie z powodu spadku cen ropy naftowej, a nawet przynieść straty. Utrata dochodów może spowodować długotrwały spadek wartości akcji tej firmy.

Cena akcji Gazprom już spadła o 2,02%. Inwestorzy mają doskonałą okazję zarobić na dalszym spadku tego aktywa. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 07:30 do 15:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.