Gazprom poniósł ogromne straty

Według danych uzyskanych ze sprawozdania finansowego Gazpromu, za trzeci kwartał ubiegłego roku kwota straty netto wyniosła ponad 26 mln USD. Na taki obrót sprawy miała wpływ deprecjacja rubla. W 2014 roku w tym samym okresie Gazprom był w stanie zwiększyć swoje dochody o 105 mld rubli. Należy podkreślić, iż ujemny wynik jest o wiele lepszy od prognozy analityków finansowych.

Negatywna wiadomość miała wpływ na akcje Gazpromu, których wartość już spadła o 4,20%. Inwestorzy mają wspaniałą okazję aby zarobić na dalszym spadku tego aktywa. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 07:30 do 15:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.