Gazprom uczestniczy w procesie sądowym

Kilka europejskich partnerów złożyło pozew do sądu przeciwko firmie Gazprom w celu zmniejszenia cen dostarczania gazu. Pierwsza rozprawa w przypadku duńskiej firmy DONG Naturgas A/S oczekuje się jesienią tego roku. Oprócz przyszłych sporów Gazprom ryzykuje również starcić około połowę swoich zysków na rynku włoskim w związku z budową rurociągu Trans Adriatyku.

Wiadomość ta miała negatywny wpływ na wartość akcji Gazprom, których wartość już spadła o 2,84% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo jest dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj