«Gazprom» zwiększa swój kapitał

W ciągu ostatnich 9 miesięcy, "Gazprom" zwiększył zysk o 4,8 razy. Przychody wzrosły o 8,5%, pomimo faktu, że firma zmniejszyła produkcję gazu na rok bieżący i zmniejszyła rozmiar inwestycji. Są to najlepsze wyniki za kilka ostatnich lat.

Długoterminowe prognozy również pozostają pozytywne, ponieważ w zeszłym tygodniu "Gazprom" podpisał szereg umów o współpracy z Kuwait Petroleum Corporation. Przyszłe wspólne projekty także będą miały wpływ na dalszy wzrost kapitału oraz wartość akcji tej spółki.

Według ostatnich danych cena akcji "Gazprom" już wzrosła o 0,48%. Teraz jest odpowiedni czas aby zarobić na dalszym wzroście akcji "Gazprom". Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 07:30 do 15:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.