General Motors opracował nowy system

Amerykański producent samochodów General Motors opracował pół-autonomiczny system dla samochodów. Nowy produkt zostanie zainstalowany na nowym modelu - sedan CT6, który będzie w stanie poruszać się samodzielnie, trzymać się swojej strony drogi, hamować oraz przyspieszać się bez kontroli kierowcy. Jeżeli urządzenie stwierdzi, że kierowca nie jest dostatecznie uważny za kierownicą, zadźwięczy alarm i jeśli reakcja nie następuje, samochód samodzielnie zatrzyma się na uboczu. Cena instalacji nowego systemu Super Cruise wynosi 2,5 tys. dolarów.

W ciągu ostatniego dnia wartość akcji General Motors wzrosła o 0,6% i oczekiwane są dalsze wzrosty. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji