General Motors traci pozycję lidera

Ze względu na kwartalne wyniki finansowe producenta samochodów General Motors, firma przeżywa trudne czasy. W porównaniu z wynikami ubiegłego roku sprzedaż samochodów General Motors w USA spadła o 1,8%, W Rosji sprzedaż spadła o prawie połowę. W porównaniu z wynikami w grudniu ubiegłego roku sprzedaż spadła o 3,8%. Powodem tego jest redukcja starych modeli samochodów, które są popularne. Być może, że niedobry okres dla General Motors wkrótce się skończy, ponieważ spółka planuje współpracować z japońskim producentem Honda Motors i w niedalekiej przyszłości budowę fabryki.

Od końca stycznia wartość akcji General Motors spadła o 6,6%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji