General Motors zarządził akcję serwisową

Jeden z największych producentów samochodów w USA zarządził akcję serwisową ponad 2 mln samochodów w Chinach. Powodem tak drastycznych decyzji jest techniczna usterka, która może doprowadzić do zatrzymania pracy silnika. General Motors zamierza uaktualnić oprogramowanie i bezpłatnie wymieni wszystkie niezbędne części. Akcja serwisowa rozpocznie się dopiero w połowie sierpnia, ale niewątpliwie będzie miała negatywny wpływ na przychody spółki.

Wartość akcji General Motors spadła o 1,14% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji