General Motors zawiesza działalność w Brazylii

Największy koncern motoryzacyjny w Stanach Zjednoczonych poniósł ogromne straty z powodu kryzysu gospodarczego i politycznego w Brazylii. Produkcja samochodów ciężarowych i osobowych w styczniu spadła o 29,3%, a sprzedaż spadła o 38,8%, osiągając 9 – letnie minimum. Jeśli sytuacja w kraju nie zmieni się w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy, General Motors planuje wycofać swoje inwestycje z tego regionu.

Wiadomość o stratach miała negatywny wpływ na wartość akcji General Motors, która spadła o 0,86% i nadal spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji