Goldman Sachs przygotowuje się do zwolnień pracowników

Jeden z największych banków inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych planuje zwolnić szereg najlepszych menedżerów na całym świecie. Zostaną zwolnione dyrektorowie oraz inne stanowiska kierownicze. Powodem tak drastycznych decyzji jest długotrwałe spowolnienie gospodarcze. W 1 kwartale tego roku zyski Goldman Sachs spadły o 40%.

Wartość akcji Goldman Sachs spadła o 0,56% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji