Google obniżył ceny na płatne aplikacje

Firma Google oceniając siłę nabywczą swoich klientów postanowiła zmniejszyć o połowę cenę płatnych aplikacji w kilku krajach. Według badań, lista 17 krajów obejmuje te kraje, które obecnie przeżywają kryzys gospodarczy. Ten krok pozwoli firmie, aby jej produkty były bardziej przystępne dla rozwijających się rynków, a zatem w przyszłości przyciągnie jeszcze więcej klientów.

Ta wiadomość miała bardzo pozytywny wpływ na wartość akcji Google, która już wzrosła o 2,03%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.