Google opublikował dobre wyniki finansowe

Firma Google osiągnęła dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze tego roku. Przychód firmy za pierwsze sześć miesięcy to $ 34,98 mld, o 11,5% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Odnotowano również wzrost zysków na poziomie 3% w porównaniu z pierwszym półroczem 2014 roku. Wysokość zysków wynosiła $ 6,92 mld.

Po publikacji danych finansowych akcje Google wzrosły do poziomu najwyższego od 7 lat, akcje tej spółki wzrosły o 97,84 punkt lub 16,26%. Wiadomość ta jest dobrą okazją aby zarobić. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.